వైద్య మరియు పరిశుభ్రమైన పరికరాలు

/medical-and-hygienic-instruments/

PM2.5 సెన్సార్

Oxygen Absorber

ఆక్సిజన్ శోషక

Health Monitoring Instrument

ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ పరికరం

Sputum Absorber

కఫం శోషక

Sterilizing machine

క్రిమిరహితం చేసే యంత్రం

electronic mask

ఎలక్ట్రానిక్ మాస్క్

Beauty machine

అందం యంత్రం

smart toilets

స్మార్ట్ మరుగుదొడ్లు