పారిశ్రామిక పరికరాలు

welding machine

వెల్డింగ్ యంత్రం

frequency converter

తరంగ స్థాయి మార్పిని

power supply

విద్యుత్ సరఫరా

network switch

నెట్‌వర్క్ స్విచ్

network base station

నెట్‌వర్క్ బేస్ స్టేషన్

case heat dissipation

కేసు వేడి వెదజల్లు

Virtual money miner

వర్చువల్ మనీ మైనర్

Bitcoin Miner

బిట్‌కాయిన్ మైనర్

Bitcoin Miner2

బిట్‌కాయిన్ మైనర్